CSILLAGMAG PROGRAM

Szent Korona Csillag-Mag Program egyszerű bárki számára elérhető, alkalmazható hatékony megoldásokat összefoglaló ősi jelkép-, képírott gyakorlatban könnyen átültethető tudás rendszer. Megjelenésének oka: visszatérés az emberi szervezet (Test-Szív-Elme békéje), természet (Összefogás, Népek békéje), valamint Földanya önregenerációs folyamatain (Tudás és Élet békéje) keresztül Galaxisunk ősi rendjéhez (Örökkévalóság békéje).

Mag szavunk alatt – magát az élettel kapcsolatos tudást, az élet kibontakozásának és kölcsönös egyensúly kialakításának, megtartásának természeti törvényeket értjük. tovább olvasomEgyre több ember visszatér a valós mezőgazdasághoz, felszámoljuk az emberiség pusztító, mérhetetlen károkat okozó tevékenységét. A természet adta kincsek/ritmus szerinti élet Tudás és Élet békéjét hozza Hiszen az emberi viselkedés jelenleg KÓR a bolygó, sok esetben egymás számára, amiért most számot kell vetnünk és helyre kell állítanunk az élet egyensúlyát! Az emberiség egyszerűen válaszút elé érkezett. Válaszokat belül keresd! Nem az a lényeg mi történik, hanem hogyan reagálsz, mit teszel.
Csillag szó alatt – élet hátterében húzódó, sokak számára (egyenlőre) ismeretlenül ismerős csillagtudást értjük, mely felelős az egyéni formavilágért, egyéni tudásért, képességekért, teljes összhangért az Univerzumban. tovább olvasomÖsszeségében maga az élet szövetének egyes száljai és azok összesége, tér-idő korlátait átlépve, határtalan pontos szerveződésnek tudása. Örökkévalósághoz vezető út egyik lehetséges iránya, alapköve, békéje.
Egy pici rész az Isteni Rend, összetett térképén, pillanat a folyamhálózatán. Ezen tudás elérése, egyéni emlékezés, testvéreink számára történő emlékezet kulcsfontosságú a további élethez.Ezért feladatunk megosztani e tudást embertársainkkal a Földbolygón. Közel a szingularitási/konvergencia pont, mely a jól ismert átbillenési korszak határpontja. A választás szabad, két irány (világ) teljesen egyértelművé kezd válni bárki számára, aki hajlandó megállni és körbetekinteni maga körül: egyik a MI (Mesterséges Intelligencia), robotika, modern kori totális rabszolgaság, függőség és kontroll; másik tudati evolúció, fejlődés, bolygó újrarendezés, korlátlan energia, tudás, szabadság, Fény-Kristály technológiák, Kristály Kolóniák, csillagtestvéreinkkel való találkozás kialakulásához vezet. Lényegében mindkettő ugyanoda tart, csak az egyik késik a megvalósulás időforgatagában. A döntés jelen esetben mi emberek, a kezünkben van!

Szentkorona – ősi Csillag-Mag testvéreink Földanyánkkal, Mennyei Édesapánkkal való együttműködés és életműködtetéssel kapcsolatos hagyaték tudása. tovább olvasomMi magunk, Bolygónk, Galaxisunk is egy Univerzumi szövedék pontos szervezettségének szerves részeként létezünk, melynek vannak szabályai. Az emberiség zöme számára ismeretlen, elfeledett e terület és/vagy megszegte (sokadszorra) ezen szabályokat. Minden esetben a szélsőségek szerinti közeledés, megannyi tapasztalást, élményt jelentenek az emberiség számára, mindez egyfajta „Arany középútként” fogható fel EGY Isteni Rend felé. Egyetlen egy Igaz út van, mely igen keskeny. Hiába épít az ember monumentális, életidegen intelligenciát, épületeket, mészárolja, tenyészti állatokat, pazarol, kizsákmányolja életet adó területeit, pusztítja önmagát. Előbb-utóbb rájön mit tett, tesz – maga alatt vágja a fát! Bízom benne, hogy jelen események láttán, saját bőrünkön tapasztalva mostmár ki tudjuk mondani, hogy elég; itt az idő a változásra, tanulunk belőle, elindulunk azon a keskeny ösvényen (modern köntösben) melyet Jézus testvérünk mutatott számunkra! Hosszú, rég járatlan út vezet erre, mely nagy áldozatokkal jár azok számára, akik hajója eddig más irányban siklott. Bízom hamarosan az ősi tudás által egyre több ember megleli önmagában belső békéjét testében, szívében, elméjében egyaránt, egyensúlyba kerülnek a férfi-női minőségek egyénen belül és kapcsolatokban, családi és közösségi együttműködés szerveződik. Kristály Kolóniákat, városokat építünk, melyekben alkalmazzuk mindazon tudást, ami mostmár újra elérhető számunkra. Lelkünk és gyermekeink ép fejlődéséhez méltó helyet teremtünk, melyet Isten, Földanyánk és Csillag testvéreink élettel, szabadsággal, bőséggel jutalmaznak. A döntés ez esetben is a Mi kezünkben van!

Szövetségre hívom mindazon csillagmagokat, szövetéges társakat, kik hasonló összefüggés rendszerek, egyetemes működés/élet mintázatok szerint élnek, képviseltek, szeretnétek élni. Jövőt jelenben írjuk, múlt jelenben tanít bennünket, így élet MOST-ban leledzik.

Jelenleg a Kárpát-Medencében négy CsillagMag Szellemi és Alkotó Műhely van kialakulóban. Gyakorlati Műhelyeinkről, partnereinkről, szolgáltatásainkról, szemináriumokról, táborokról bővebb információ itt található.

Termékeink megvásárlásával, szemináriumokon való részvételeddel hozzájárulsz a munka befejezéséhez. Munkám egy része szolgálat, ingyenes lehetőségeket keresd az esemény naptárban. Ha úgy érzed rendben van kezdeményezésünk, tiszta számodra mit is képviselünk és szívesen támogatod a Műhelyek, bemutatóhelyek mielőbbi elkészültét, adományokat, felajánlásokat (építőanyag, nyílászárók, bútorok, munkaerő…stb) szívesen fogadunk. Kérlek ez ügyben vedd fel velem a kapcsolatot, osszunk meg egymással pár gondolatot.
Amennyiben közvetlen formában szeretnéd munkásságom támogatni, itt megteheted:
Gyurkó István
Adószám: 51371591-1-30
OTP 11773384 00789512
IBAN HU33117733840078951200000000
SWIFT (BIC) OTPVHUHB