SZENT KORONA CSILLAG-MAG PROGRAM

Isten saját képére teremtett emberek vagyunk, MAGok, tökéletes (mérő)eszközök, módszerek. Természetes állapotunk az…

EGÉSZSÉG, ÖNREGENERÁCIÓ, FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET ÁLTALI FEJLŐDÉS, KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA, HIVATÁS, TERMÉSZET MEGBECSÜLÉSE, SZOLGÁLAT, BŐSÉG, TUDÁSÁTADÁS.

Csillag-Mag Program egy lehetőség, aki úgy érzi…
lépést kíván tartani a hirtelen bekövetkező változásokkal
élete olyan mederbe terelődött melyből szeretne kilépni, változtatni élethelyzetén
elégedett, egészséges, boldog, tudatos életet szeretne teremteni (CsillagMag tudás, DNS 12 szál)
természetes képességei fejlesztésével, kibontakoztatásával, szeretné megtalálni ÖNMAG-ÁT, megteremteni HIVATÁSÁT, Nő-Férfi között társteremtő szerepet élni
szeretne változtatni az emberekhez fűződő viszonyain, kapcsolatain, találkozni hasonló emberekkel, BŐSÉGET teremteni, megélni azt az életében
szeretne válaszokat találni, MAG-OLDANI a megoldatlant
aktív szerepet vállalna az Isteni Szerves Társadalmi Rendben, Társ Szövetséget teremtésében, abban létezni

Gyakorlatias módon felismerésekbe sűríti mindazt a tudást, ami szükséges saját működésünk megértéséhez, döntés(ek) meghozatalához, tudati átlényegüléshez.
1. Bárki számára lehetővé teszi, hogy megértse ennek a mindenre kiható létezésnek az alapjait, mely ad egy igazodási pontot, ami lehetővé teszi a saját választásokon alapuló TEREMTÉSI folyamatokat.
2. Elhintjük azokat a MAGokat e csodálatos világban, melyekből olyan virágok nyílhatnak, ami lehetővé teszi sokunk számára, hogy ÖRÖM-, és SZERETETteli utazásban legyen részünk.
3. Arra vállalkozó utazó (DÖNTÉS) megtapasztalhatja azokat a nem létező, mégis sokak számára hiedelem-, hitrendszer részét képező fiktív határokat, amiknek az átlépésével (ÁLDOTT ÚT) olyan horizontot láthat meg, aminek a megtapasztalása magával hozza a felismerést, a végtelen és határtalan lehetőségeket, – KEGYELEM és CSODA, ami létezésünk alapja.

CSILLAGMAG intenzív TUDÁS-ÉRTÉK-REND-SZER

3 hónap alatt

Összejövetelek célja, hogy a részt vevő kezdje el felismerni ÖnMAGa Isteni természetét, magasabb nézőpontból rálátva az adott problémára, élethelyzetekre, majd egyéni/csoportos felismeréseken, megértéseken (Belső csend), TEREMTÉSEN keresztül közelebb vigye Önmagát a MAG-OLDÁS-hoz. Felébressze természetes képességeit (önregeneráció, tisztán érzékelés minden formája), alkalmazza azokat a gyakorlatban, meglelje Isteni hivatását és életével támogassa a SZABAD TUDÁS és ÉLET elterjedését a Földön.

Tanulás • Emlékezés • Tudás • Érték • Teremtés