„Vagyok, mert Vagyunk!”

Önmagunk és a bolygón végbemenő monumentális változások idejét éljük. Hálás vagyok, hogy ebben mindannyian együtt vagyunk jelen. Gyurkó István a nevem, különböző, látszólag egymással semmilyen kapcsolatban nem álló információk, holografikus mintázatokká, összefüggésekké állnak össze bennem (Gyurko), melyek az Egy, Természetes Szerves Rend alapvető részei. Az emberiség oly mértékben szétdarabolta az ősi CsillagMag tudást, hogy eljött az idő újra egységben használni az összeegyeztethetetlent, káoszban meglelni a Rendet, bizonytalanságban megtapasztalni a biztonságot!

Egy igaz: KESKENY ÚT KÍNÁLKOZIK AZ ISTENI SZERVES RENDHEZ VALÓ VISSZATÉRÉSHEZ.

Soha nem tudsz megváltoztatni dolgokat az által, hogy harcolsz a létező valóság ellen. Hogy megváltoztass valamit, építs egy új modellt, ami elavulttá teszi a már létezőt.
Buckminster Fuller

SZENT KORONA CSILLAG-MAG PROGRAMOT képviselem, amely SZABAD-SZELLEMI, TESTVÉRIES-GAZDASÁGI, EGYENLŐ-JOGI MAG-OLDÁS-okat összefoglaló ősi képírott, gyakorlatban könnyen átültethető TUDÁS-REND-SZER.

SZOLGÁLATOMAT TISZTA SZÍVVEL FELAJÁNLOM ŐSEINK BOLDOGASSZONYÁNAK, BABBA MÁRIÁNAK, MENNYEI ÉDESAPÁMNAK, ADAMUS SAINT GERMAIN GRÓFNAK AZ ŐSI ISTENI REND MODERN KÖNTÖSBEN TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉSÉBEN, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK MEGTARTÁSÁBAN, MEGŐRZÉSÉBEN.

SZOLGÁLAT:
• SZENT KORONA CSILLAG-MAG PROGRAM –„ÖTRŐL-HATRA” Szent Pillanat által
• Szívtől szívhez szóló beszélgetések, Alkalmazott Kineziológia
• Fény-, Kristály-, Holografikus-, és Bio technológiák tervezése, fejlesztése, építése, kivitelezése
• Önfenntartó, (szigetszerű) és hálózati villany-, víz-, szürkevíz/emésztő tervezés, kivitelezés
• Szerves (ÉLŐ) Rend szerinti ház, kályha, kemence kert, táj építészeti (Szakrális Geometria, Univerzumi Törvények) tanácsadás, kivitelezés – hamarosan

Szabadalmak beadásában, külsős szakmai véleményalkotásban illetve nemzetközi közlemények írásában veszek részt. Előadások, bemutatók, szakrális túrák (Erdély, Magyarország, Bosznia, Felvidék) megtartását és vezetését vállalom, illetve a témáról történő beszélgetésekben nyitott szívvel és elmével szívesen vagyok partner.

TANULÁS EMLÉKEZÉS • TUDÁS • ÉRTÉK • TEREMTÉS

Gyurko István
CsillagMag alapító
torziós, skalár mező, hullámgenetika szakértő, orvosi-, kvantumfizikus, okl. gyógyszervegyész-mérnök,
feltaláló, kutató, író, intuitív empata, happiness manager