SZÍV-FÉNY TÉR

Isteni Rend szerint benne vagyunk az átalakulás, egyfajta evolúciós továbblépés időszakában. Szervezetünk és környezetünk antennaként viselkedik, egymással erőteljes KÖLCSÖN-HAT-ÁSBAN van. Leterhelt, stresszes állapotban; nem kívánatos mesterséges ártalmak hatására Bioruhánk (emberi test) természetes adó-vevő képessége csökken, eltorzulhat, aminek következtében testi-lelki-szellemi egyensúlytalanságok (eltorzult MINTÁZAT-OK) következhetnek be. SZÍV-FÉNY KRISTÁLYHOLOGRAFIKUS TÉR (tachyon kamra) természetes egyedi CsillagMAG mintázat hologramszerű visszaállításában (Kvantumszikronizáció); tehát az egyéni test-elme-szív békéjének helyreállításában, tudatos képességek fejlesztésében nyújt támogatást.

Célunk az egyéni, Közös s Égi fejlődés, azaz a Tudati Evolúció támogatása.

Tanulás • Emlékezés • Tudás • Érték • Teremtés

Az ÉLET egyetlen forrása a SZERETET, melynek alapja az ÖNSZERETET és erények élése a hétköznapokban. A természetben minden rendezett! Minden tevékenységet áthat egyfajta ERŐ, amit jelenleg nem értünk, de tapasztalunk. A Föld elboldogul az emberek nélkül, de kérdem én fordítva igaz-e?
Tovább olvasomAz emberi gondolkodás holografikus természetű. Egy ember tudata az egész civilizáció tudatának része, és egyben a világegyetem egyik alap építőköve is. Az ember, amikor gondolkodik, hozzáférést kap az Univerzum összes információjához. Ezért fontos a személyes/családi/közös s égi tudati fejlődés, mert csakis így alakítható ki békésen Gazdaságilag-Testvéries, Jogilag-Egyenlő, Szellemileg-Szabad társadalom, mely virágzik. MINDENÜNK MEGVAN EMBERTÁRSAIM, hogy ISTEN adta Szabad, Egyenlő, Testvéries valódi életet éljünk itt a FÖLDÖN.
Az emberi gondolatok skalár/gravitációs hullámokat keltenek, melyek információt adnak át, vesznek fel és veszteség nélkül továbbítódnak. Maga az információ átadási sebessége a fénysebesség többszöröse. A fizikai sík olyan energia-információs mezők kölcsönhatásának a része, melyek egyfajta vákumenergia “sűrűbb” megjelenésével u.n. tachyonok által jön létre. A jelenségnek 1967-ben Gerald Feinberg fizikus alkotott elméletet, adott tudományos nevet.
Az emberi szervezet főleg vízből áll, kísérletek számtalan sora található szakmai lapokban, hogy egy pohárban lévő víz érzékeli ezen mezőt, úgy a szervezetünkben lévő víz is érzékeli azt. Mesterséges mezők társadalmi és egyéb külső tényezők hatására a természetes REND felborult, CSILLAGMAG mintázat feledésbe merült. A Természetes terek főleg a nagyvárosok mentén, bánya területeken erős torzulásokat szenvedett. Helyreállítás elsősorban ÖnMAGunkban kezdődik. Kulcsfontosságú lépés újra saját kézbe venni egyéni sorsot, kibontakoztatni egyedi képességeket (önregeneráció, intuitív érzékelés), FELVÁLLALNI ISTEN ÁLTAL RENDELT, ÖNMAGUNK SZÁMÁRA BELEEGYEZETT HIVATÁST. Ekkor érkezik meg a valódi BŐSÉG az életben – EGYÜTT, SZÖVETSÉGBEN, KÖZÖS S ÉGBEN.

Miben Támogatja a Fény Tér használata?
● Önregeneráció, fiatalság megőrzés, öregedési folyamatok lassítása
● Testi-Érzelmi-Mentális-Lelki egyensúly – BELSŐ CSEND megtapasztalása
● Koncentráció, fokozott tanulási, szellemi készség támogatás
● Hozzájárul az önregenerációs és természetes immunerősítő folyamatokhoz
● EMLÉKEZÉS: hozzásegít a 12 szálú DNS bizonyos részeinek aktiválódásán keresztül a természetes képességek kibontásához, azok készségszintű alkalmazásához (HIVATÁS)
● Otthoni harmónia (alvás, dolgozószoba, aktív pihenés, sport, kert, mezőgazdaság)

Vállaljuk terek felmérését, személyre szabott Fén,-Kristály-Tachyon Terek tervezését, kivitelezési munkálatok előkészítését. Mobil (hordozható), Központi (fix hely) változat elérhető.

Mindkét változat egyedi igényeknek megfelelően privát otthonokban és/vagy leendő MAGOK számára, velünk együttműködésben kerül kialakításra.