Valóságra Ébredés Küszöbén

Szent Korona Csillag-Mag Program könyvsorozat előkészületben

1. Fej Szív-Káosz Rend
Tömegmeditációk, közösségek, természeti katasztrófák, társadalmi, gazdasági átrendeződés küszöbén vagyunk. Ezen események számos területen rávilágítanak az összefogásban lakozó mérhetetlen ERŐ-re. Mégis sok esetben porba hullnak az elképzelések, szétesnek a közösségek, elmarad az összefogás vagy éppen fenntarthatatlanná válik az elképzelés útközben. Egészséges egyén, virágzó Társadalom alapja.
Első írásomban ehhez kívánok pár vezérfonalat, összefüggést az olvasó elé tárni, mely támogatja az olvasót alapvető összefogást gátló mintázatok felismerésében, átírásában; önszerveződő és önfenntartó rendszerek tervezésében kialakításában. Legfontosabb kérdés jelen időszakban:

MI ISTEN ÁLMA BENNED?

Emberi lépték, emberi mérték – létezik egy nem lineáris (lépték) Rend, mely betartása, eredményes célra, örömteli útra vezet egyéni, családi, közösségi, társadalmi szinten egyaránt. Ezen rend elkerülése, egyes folyamatok felcserélése, kikerülése, hamis egyezése kínkeserves, jelentős kerülő úthoz vezet. Korábbi írások említést tesznek a Test-Elme-Szív-Népek-Tudás-Élet-Örökkévalóság békéjének kialakításának lehetőségeiről. Rudolf Steiner mélyrehatóan ír a hármas tagozódás fontosságáról, Saint Germain munkássága mutatja mindig van kiút, olykor kilátástalannak tűnő helyzetekből. Saját nehézségeim illetve szakmai tapasztalatom megerősíti, hogy minden esetben vissza szükséges térjünk Szentkorona CsillagMag Tudásunkhoz; ősi elvek szerint érdemes újra rendezni társadalmi, jogi, gazdasági, szellemi tevékenységeinket.

Első lépés az egyén saját feladata: visszanyerni Teste-Elméje-Szíve feletti irányítást, gyakorlatban alkalmazni önregenerációs és egyéb képességeit, ahogyan jómagam is teszem. Felgyorsult eseményekhez, egészségügyi, gazdasági, társadalmi folyamatokhoz, óráról órára változó eseménysorozatokhoz való alkalmazkodás mindenki számára komoly kihívást jelent. Jelen könyv, egy útikönyv ÖnMAGához, Szívhez, Lélekhez, Isteni rendhez való visszatérés. Mindannyian ugyanazon folyamaton megyünk keresztül, csak más a díszlet és mások a szereplők. Maga a folyamat, amin végigmegyünk ugyanaz; az ÚT, ami által megtesszük, élmények, tapasztalatok egyediek, egyszeriek, megismételhetetlenek. Ha eltérünk az Isteni Rendtől, következményekkel szükséges számolnunk, ugyanakkor pontosan ezen élethelyzetek visznek tova bennünket az élet vizén (állandó változás, fejlődés). Könyvben megtalálja Kedves Olvasó tapasztalataim szerinti egységes mentális-érzelmi-szexuális teremtő ERŐ gátló és támogató mintázatok megértéséhez, elsajátításához hasznos gyakorlati tanácsokat. Ezen tudás akkor lesz az Öné, ha végighalad ezen az úton, megéli és Önmaga kialakítja a szükséges lépéseket saját életében; ekkor megleli társait és elkezdődik valódi utazása térben-időben egyaránt egyszerre, párhuzamosan sok-sok vonalon. Kérdés melyiket választja?

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik….
hisznek Istenben és ÖnMAGukban,
szeretnének tenni ÖnMAGukért, családjukért, gyermekeik jövőjéért,
közösségben kívánnak élni, határozottak annak létrehozásában, működtetésében,
érzik valami maradandót jöttek alkotni embertársaikért, Földanyáért,
megtalálni, kibontani, fejleszteni kívánják képességeiket, adottságaikat,
elhívást éreznek szolgálathoz (hospice, gyászfeldolgozás)
életükkel, tapasztalataikkal világítótoronyként példát kívánnak mutatni embertásaiknak,
érdeklődnek ősi jogi, gazdasági, szellemi összefogások iránt,
támogatni kívánnak nemes célt, Egyetemes Szövetséget, közösségeket,
tájékozódni szeretnének Kristály-Fény, regeneratív, önfenntartó technológiák felől,
bárki, aki kedvet érez valami merőben máshoz, mint amit eddig tapasztalt.

2. A VERSENY
Elkezdődött, Ki irányít Kit? Verseny van a MI (mesterséges intelligencia, tudati, érzelmi manipuláció) és természetes hálózatokra (Isteni Rend) való kapcsolódás között! Igen, ha másképpen alakul, az is Isteni Rend szerinti – ezért nagyon fontos most eme időszakban a tudati fejlődés és DÖNTÉS, azaz mit választunk együtt, közösen? Gondolt arra, hogy miért nem találja helyét, hogyan tovább, vagy miért vannak az elváltozások, mikor természetes állapotunk az Egészség!? Erről és ezek rendberakásáról szól a könyvsorozat első része, mely online szeminárium formájában is elérhető lesz. Szükség van egy belső/külső térre, közegre (Amint bent úgy kint és fordítva!), melyben fel tud épülni a test, emlékezni tud az elme.

Közös nevező (Népek békéje) létrejöttéhez elengedhetetlen tudás mindenki számára a Szentkorona CsillagMag Program ismerete, mely lehetőséget ad JOGI-GAZDASÁGI-SZELLEMI Szabadság eléréséhez. Erről szól a Szentkorona CsillagMag Mintázata, azaz EGYet-ÉRtés. Csakis ezzel egyetemben tud széles körben újra kibontakozni és helyreállítani Isteni REND-et, alkalmazni valós CsillagMag Tudást és Technológiákat. Olyan találmányok, lehetőségek vannak az emberiség kezében, melyek elterjedése a Földön képes felülírni mindazt, ami most megköti/leköti hétköznapjainkat időben és térben (energia, élelmiszer-, vízellátás „hiány”, káros-, szennyező tevékenységek felszámolása…stb.) Ennek fontos (elengedhetetlen) lépése az egyéni és közösségi tudati evolúció elérése. Minden ember szerves eleme egy Univerzumi=Isteni folyamatnak!

Korszakváltás küszöbén állunk, mindenki érzi; sokan még futnak a régi rendszerben. Nem könnyű úttörőnek lenni, átengedni magunkat elménk számára ismeretlen területre, mely áldozatokkal jár. Mesterséges utat remekül szemlélteti Klaus Schwab idézete: „Semmid sem lesz, mégis boldog leszel.” – Új VilágRend törekvései, minden szolgáltatás alapon, virtuális pénzben, nyomkövetéssel, totális kontrollal. VAGY Ősi Szentkorona kép, melyben szintén nem volt semmi ember kezében, ugyanakkor remekül működött minden több ezer éven át. Tulajdon a Szentkoronáé, azaz Nagyboldogasszonyunknál volt, használat, birtoklás helyett.

Itt az ideje ősi hagyományainkhoz visszatérni, modern köntösében „újat” alkotni, mely elavulttá teszi a már létezőt! Egy ideig el fog tartani a mérhetetlen pusztítás, rombolás, természeti katasztrófák kezelése, mérséklése, egyensúly helyreállítása, elhunytak gyászának feldolgozása.

Mindeközben újjá szerveződik a társadalom, létezés egy újabb szintje következeik, melyben elválik a búza az ocsútól. Kedves Olvasó döntés most a mi kezünkben van: kezébe veszi a sorsát, kibontja képességeit (CsillagMag tudás), beleáll hivatásába, Isteni Rend szerint újra szerveződik a társadalom és gazdaság (melyet Élet békéjének is lehet hívni). Vagy hagyja ÖnMagát rángatni mint egy bábut, kiszolgáltatottá téve, el lehetetlenítve az életet, hamis ígéretekkel alapjövedelmet ígérve, megfosztva Isteni szabadságától!? Bármelyik út is legyen ÚT; „hazatalálás” megtörténik. Kezdetét vette az emberiség visszakapcsolódása CSILLAGMAG mivoltjához. Események gyorsulnak, ahol egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Földön Élet békéjének kialakításával új távlatok nyílnak meg számunkra (Örökkévalóság békéje), melyre beírjuk magunkat Univerzumi történelembe.

„Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat,
S amíg újra találkozunk,
Hordjon tenyerén az Isten.” (Áldás)

Hamarosan további érdekes részletekkel érkezem. A könyv várhatóan Karácsonyra lesz elérhető.